Balkanlar’ı unutmamak

  • UKİD
  • 2 Ay önce
  • 0
Türkler, tarihleri boyunca Orta Asya steplerinden Avrupa ortalarına, Sibirya’dan Hint Denizi’ne ve Afrika ortalarına kadar çok geniş coğrafyalarda bulundular. Tarih şahittir ki bu bulunuş basit bir hükümranlık davasından ziyade, uzak topraklara barış, huzur ve adalet götürme gayesine matuftu. Bilhassa İslam ile şereflendikten sonra milli bir davranış biçimi haline gelen İla’yı Kelimetullah anlayışı ona ayrı bir […]

‘’Günümüz Diliyle Sarı Saltuk Baba’’ yayınlandı

  • UKİD
  • 6 Yıl önce
  • 0
Gazeteci-Yazar Şefik Kantar tarafından kaleme alınan ‘Günümüz Diliyle Sarı Saltuk Baba’, UKİD Yayınları arasında kitapseverlerle buluştu. Ünlü Türk mutasavvıfı Sarı Saltuk Baba’nın günümüzde nasıl anlaşılması gerektiği konusundaki sorulara cevap vermeye çalışan ‘Günümüz Diliyle Sarı Saltuk Baba’ adlı kitap UKİD tarafından yayınlandı. Kitap, daha önce ‘Çarmıha Gerilen Bebek’ adlı romanı ve ‘Allah’a Bir Ev Yapmak’ adlı […]