3. Babadağ Sarı Saltuk Buluşması Başlıyor

Bu yıl üçüncüsü yapılan Babadağ Sarı Saltuk Buluşması Romanya’nın Köstence kenti yakınlarındaki Babadağ’da başlıyor.

UKİD tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Babadağ Sarı Saltuk Buluşması, 19 Eylül akşamı saat 18:00’de Romanya’nın Köstence kentinde yapılacak açılışla başlıyor. Oxford Otel’de yapılacak açılışa Türkiye’den UKİD ve Cem Vakfı temsilcileri, ilim adamları, uzmanlar, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan’dan alevi-bektaşi temsilcilerle değişik tasavvuf yollarına mensup Sarı Saltuk sevdalıları katılacaklar. Açılışta UKİD Yönetim Kurulu Başkanı Musa Serdar Çelebi, Köstence Başkonsolosu Ali Bozçalışkan ile diğer temsilciler konuşmalar yapacaklar. Kısa bir dinletinin de sunulacağı açılışta Esat Kabaklı deyişler sunacak.

 

Bilindiği gibi, UKİD tarafından 2012 yılında TİKA’nın destekleri ile başlanan 1. Sarı Saltuk Buluşması ve 2013 yılında gerçekleştirilen 2. Sarı Saltuk Buluşması ve sonraki Buluşma’larda bu etkinlikler çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaşılmış ve yapılan değerlendirmelerde buluşmaların gelenekselleştirilmesi ve daha geniş bir tabana yayılması için çalışmalara başlanması kararlaştırılmıştı.

 

Bunlardan hareketle, 2014 yılında Diyarbakır Buluşması, İpek Buluşması ve Gora Buluşması gerçekleştirildi. Babadağ’daki 3. Buluşma’nın ardından Kasım ayında Bosna-Hersek Buluşması gerçekleştirilecek. UKİD Yönetim Kurulu Başkanı Musa Serdar Çelebi bu buluşmalar kapsamındaki genel amaçlarının;

a)- Balkanlarda Sarı Saltuk’un birleştiricilik, bütünleştiricilik rolünün tekrar vurgulanması,

b)- Sarı Saltuk Baba isminin daha geniş kitlelerce tanınmasının sağlanması,

c)- Değişik inanç ve kültür dairelerine mensup kitlelerin bir araya getirilerek birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesine katkı sağlanması,

d)- Müslüman olsun olmasın Sarı Saltuk Felsefesi’nin gereği olarak toplumlar arası ilişkilerin geliştirilmesine katkı,

e)- Sarı Saltuk Baba ismi etrafında ilerde yapılması gerekenler hakkında bilgi alışverişi ve temaslar sağlanmasıolduğu açıklamasını yaptı.

Serdar Çelebi açıklamasında; ‘’UKİD olarak Sarı Saltuk Baba ismi ile son üç senede yaptığımız faaliyetler ve bu faaliyetler sonucunda yaptığımız değerlendirmeler, bilhassa faaliyetlerimize iştirak eden ilim adamlarının tavsiyeleri doğrultusunda gerek Balkanlar’da gerekse Türkiye içindeki etkinlikeri arttırma yolunda karar aldık. Yurt içinde Sarıyer-İstanbul, Diyarbakır, Hozat-Tunceli, İznik-Bursa gibi Sarı Saltuk Baba’ya ait makamların bulunduğu yerlerde yapılacak etkinliklere Balkan coğrafyasındaki faaliyetlere Romanya, Kosova ve Bosna-Hersek’teki buluşmalarla devam edilerek, etki alanı genişletilecektir. Başlangıçta düşündüğümüz gibi, böylece her yıl Sarı Saltuk Baba ismini Babadağ-Romanya merkezli olarak daha geniş kitlelere aktarma yolunda adımlar atılmış olunacaktır. Babadağ’daki buluşma artık UKİD ve TİKA açısından gelenekselleşmiştir. Sarı Saltuk Baba’nın asıl mezarının bulunduğu yer olan Babadağ’da bu yıl üçüncü kutlama yapılmış olacaktır.

 

‘’Uzun yıllar unutturulmaya çalışılmış Sarı Saltuk isminin tekrar layık olduğu mevkiyi bulması ancak ciddi, planlı, programlı, hedefleri ve metodu belli, ilgili kurumlarla sağlanabilecek işbirliği içerisinde tüm detayları ortaya konmuş bir çalışma ile mümkün olabilir. Bu nedenlerle bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi buluşmaların ve buluşmalarda yer alan alt faaliyetlerin hazırlıklarını ve gerçekleştirilmesini konunun önemi ve kapsamı açısından çok dikkatli ve eksiksiz yapmaya gayret ettik.’’ görüşlerine yer verdi.

 

Geçen yıllarda daha ziyade sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yetkililer çerçevesinde gerçekleşen etkinliğin, bu sefer bunlara ilaveten yerli halk kitlelerini ve yerli resmi çevreleri de içine alacağını söyleyen M. Serdar Çelebi ‘’ Bu nedenle, yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde yaklaşımımızın nasıl olması gerektiği hususunda ilim adamları, din ve kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve resmi kurumlarla geniş çaplı değerlendirmeler yaptık. Bölgedeki Müslümanların tarihi, demografik, ekonomik, sosyal, siyasi konumlarının tespiti yanında, problemlerinin neler olduğu, çözüm yolları ve gelecekle ilgili düşüncelerin ortaya çıkarılması gibi konularda ön tespitleri titizce gerçekleştirdik. İleri aşamalarda ihtiyaç duyacağımız bilimsel veriler için gerekli araştırma-inceleme programlarını gerçekleştirdik.’’ dedi.

 

Ön hazırlıklara göre programda;

–          – Hacı Bektaşi Veli`nin Yolu,

–          – Sarı Saltuk Baba ve müritlerinin Balkanlara gelişi, hedefleri ve hizmetleri,

–          – Osmanlı Tarihi içinde Balkanlarda Bektaşi tekkelerinin hizmetleri,

–          – Bektaşi tekkelerinin bu günkü durumları, sorunları ve imkanları,

–          – Balkanlarda Bektaşilerin ve diğer tasavvufi akımların geleceği için yapılması gerekenler konularına ağırlık verilecek, bu konularda tebliğler sunulacak, fikir alış verişinde bulunulacak.

 

Yapılacak sempozyumlara Prof. Dr. İlyas Üzüm, Prof. Dr. Ali Sinan Bilgili, Prof. Dr. Ahmet Taşkın, Prof. Dr. Musa Taşdelen, Doç. Dr. Gıyasettin Aytaş, Dr. Hayati Bice, Gülten Abdula gibi konunun uzmanları katılacaklar. Babadağ Belediyesi ile işbirliğinin de sağlandığı programda Sarı Saltuk Baba türbesinde anma programı düzenlenecek, 500 kişilik bir toplulukla topluca derviş aşı yenecek ve lokma duası yapılacaktır. Esat Kabaklı ve zâkir Hasan Ali Uzun’un deyişleriyle süslenecek program kapsamında Koyun Baba’nın mezarı da ziyaret edilecektir. Programda ayrıca davetlilere, Şefik Kantar tarafından kaleme alınan ‘Günümüz Diliyle Sarı Saltuk Baba’ adlı kitap hediye edilecektir.

 

UKİD yetkilileri, Babadağ’daki okul çocukları için temin ettiği kırtasiye malzemelerinin dağıtılacağını, yapılan temaslar sonunda, Romanya’dan öğretmen, ilim adamı, sivil toplum kuruluşu ve medya mensuplarının katılımının, buna ilaveten Babadağ Belediyesi’nin de aktif iştiraklerinin sağlanmasının kendilerini memnun ettiğini ifade ettiler. Ayrıca UKİD’in bu yıl 300 Türk ailenin yaşadığı Babadağ’da da Kurban keseceklerini belirttiler.

 

19 Eylül günü başlayacak program 21 Eylül Pazar gününe kadar sürecek.

tr_TRTürkçe