7. Sarı Saltuk Buluşması 21-23 Eylül’de Babadağ’da

Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği – UKİD tarafından geleneksel olarak düzenlenen Babadağ Sarı Saltuk Buluşması’nın yedincisi bu hafta sonu Romanya-Babadağ’da gerçekleştirilecek.

Bilindiği gibi Balkanlar’da ve Trakya’da birlik ve beraberliğin öncü ismi, Ahmet Yesevî düşüncesinin önemli şahsiyetlerinden Sarı Saltuk Baba’nın asıl mezarı Romanya’nın Tulçe kentine bağlı Babadağ kasabasında bulunuyor. Bir dönem unutturulmak istenen bu halk önderi, son yıllarda UKİD’in öncülük ettiği çalışmalarla tekrar kamuoyunun gündemine girdi. Balkanların her tarafında kırktan fazla makamı bulunan, tarihten bu yana bilhassa Alevî-Bektaşî tekkelerce yaşatılarak barış içerisinde bir arada yaşamanın sembol ismi haline gelen Sarı Saltuk Baba alevî, sünnî, müslüman, hıristiyan ve diğer topluluklar tarafından sevilen, sayılan, örnek alınan bir şahsiyet olarak biliniyor.

Gelenekselleşen Sarı Saltuk Buluşmaları’nda değişik din, dil, millet, mezhep ve meşrepten insanlar bir araya gelerek onunla birlikte Hoca Ahmet Yesevî, Yunus Emre, Mevlâna, Hacı Bektaş-ı Velî, Gül Baba gibi kutlu yolun diğer önderlerini de anıyorlar. Program münasebetiyle yöredeki Türk, Romen, Tatar, Roman gibi değişik kökenden topluluklar biraraya gelerek hem Sarı Saltuk Baba türbesinde hem de aynı yerdeki dağın zirvesinde bulunan Koyun Baba türbesinde yapılan etkinliklere katılıyorlar.

21-23 Eylül tarihlerinde yapılacak programa hem yöreden hem de Türkiye’den gelecek Sarı Saltuk Baba sevdalıları katılacaklar. Bu yılki etkinliğe Tunceli’den alevî önderlerin ve Sarı Saltuk Ocağı’ndan temsilcilerin katılması bekleniyor.

Program için Romanya’nın değişik kentlerinden Babadağ’a otobüsler kaldırılacak. Program münasebetiyle 21 Eylül günü Köstence’de bir açılış programı ve panel düzenlenecek. Prof. Dr. Azmi Özcan tarafından idare edilecek panelde Sarı Saltuk Baba’nın felsefesş ve tarihteki rolü üzerinde durulacak. Aynı akşam Romanya’nın ünlü şairlerinden Adi George Ssecara – Halibey’in Sarı Saltuk Baba’dan aldığı ilhamla yazdığı şiirlerin yer aldığı ‘Türk Kapısı’ adlı kitabın Türkçe baskısının tanıtımı yapılacak.

22 Eylül’deki programda ise Babadağ’daki tarihi Gazi Ali Paşa Camii avlusunda toplanılarak buradan  Sarı Saltuk Baba türbesine yürünecek. Türbe ziyareti, dua ve zikirlerin ardından Babadağı eteklerindeki alana geçilerek lokma ikramı yapılacak ve ozanlardan deyişler dinlenecek. İsteyenler dağın tepesindeki Koyun Baba türbesine çıkacaklar. Romanya’da Koyun Baba ziyareti önemli  adeti yerine getirmek olarak kabul ediliyor. Her iki türbedeki programa bu yıl 1000 civarında kişinin katılması bekleniyor.

Türk ve Romen resmi kurumlarının ve akademik çevrelerin giderek daha fazla ilgi gösterdiği etkinliğe Romanya’daki işadamları dernekleri TİAD ve D-TİAD yanında Yunus Emre Enstitüsü de katkı sağlıyor.