Balkan Roman Birliği kuruldu

UKİD’in 3-5 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği Balkan Romanları İstanbul Buluşması’nda Balkan Roman Birliği’nin kuruluşu kararı çıktı. 9 ülkeden temsilcinin imzaladığı deklerasyon, UKİD Başkanı Musa Serdar Çelebi tarafından kamuoyuna açıklandı.
BALKAN ROMANLARI İSTANBUL BULUŞMASI ORTAK DEKLERASYONU

Uluslar arası Kalkınma ve İşbirliği Derneği (UKİD) ile Edirne Roman Araştırmaları Derneği (EDROM) tarafından 3-5 Mayıs 2013 tarihlerinde düzenlenen Balkan Romanları İstanbul Buluşması ve bu çerçevede yapılan çalıştayda, aşağıda isimleri bulunan biz kuruluş temsilcileri şu hususları kamuoyuna açıklama kararı aldık:

  1. İstanbul’da gerçekleşen organizasyon, Balkanlardaki tüm ülkelerden temsilcileri bir araya getirmesi açısından gayet verimli geçmiştir.

Her ülkeden temsilcilerle ve bakan seviyesine varan protokol katılımıyla gerçekleştirilen, Türkiye’nin ünlü Roman sanatçılarınca verilen müzik ziyafeti ve güzide davetliler ile daha da zenginleşen açılış programı, sadece Balkanlardan gelen temsilcilerin birbirleriyle değil, Türkiye’den ev sahipleri ile de kaynaşmalarından önemli bir adım olmuştur.

 

  1. 4 Mayıs Cumartesi günü yapılan çalıştaya Türkiye’den ve yurt dışından toplam 94 kişi katılmıştır. 25-30’ar kişilik üç grup halinde yapılan ve tam gün süren oturumlarda, Balkan romanlarının ekonomik, sosyal, siyasi, ekonomik, hukuki, kültürel ve insani problemleri masaya yatırılmış, birbirinden değerli konuşmacılar hem ülke, hem bölge bazında, gerekli görülen yerlerde ise Avrupa bazında sorunların neler olduğunu ortaya koymuş, görüş alış verişinde bulunmuş ve tartışmışlardır.

 

  1. Balkan Romanları konusu tarihi perspektifiyle ele alınıp değerlendirilmiş, bilhassa tarihi ve kültürel anlamda ortak noktaların neler olduğu ve birlikteliği güçlendirme konuları üzerinde durulmuştur.

 

  1. Davetliler, Romanların Balkanlardaki temel insan hak ve hürriyetlerinin garantiye alınması, her alanda yaşadıkları ülkenin hür ve eşit yurttaşları olarak hayatlarını sürdürebilmesi, hayatın her alanında görülebilen ayrımcılıkların nihayete ermesi, başta eğitim ve sağlık olmak üzere tüm alanlarda şimdiye kadar yeterli ölçüde yararlanamadıkları devlet imkanlarından layıkı ile yararlanabilmeleri için pozitif ayrımcılık uygulanması, Avrupa Birliği hukukunun geçerli olduğu ülkelerde bunun kağıt üzerinde kalmaması, kültürlerini yaşama, yaşatma ve geliştirme hususunda engellerle karşılaşmaması, istihdam, konut ve kamu organlarındaki dezavantajlı durumlarının düzelmesi ve daha bir çok konuda dile getirilen problemlerin giderilebilmesi için ortak hareket noktalarının neler olabileceği hususlarında müzakere etmiş ve ortak kararlar almışlardır.

 

  1. Balkanlardan gelen Roman dernek temsilcileri, bir çok konuda sorunlarının benzer olduğundan hareketle ortak hareket etme kararı almıştır.

 

  1. Ortak hareket kararlarından birisi ‘Balkan Roman Birliği’ adı altında bir çatı örgütünün kurulması olmuştur. Balkan Roman Birliği, yerel çalışmaları desteklemek yanında asıl gaye ve hedef olarak konunun uluslararası platformlara yansıtılması ve ele alınması için çalışan bir kuruluş olacaktır. Bu amacın gerçekleşmesi için üye ülkelerde ortak çalışmalar yürütecektir. Üye ülkelerdeki Roman hakları takip edilecek, gelişmeler her yılın 8 Nisan Roman Günü’nde raporlaştırılarak uluslar arası kamuoyuna ilan edilecektir. Balkan Roman Birliği’nin kuruluş çalışmaları, her ülkeden temsil yoluyla tesbit edilmiş 3’er kişinin oluşturduğu müteşebbis heyet tarafından yürütülecektir. Birliğin sekreteryası ilk yıl Türkiye’de olacaktır. Her ülke sekreterya ile münasebetlerin sağlıklı yürütülmesi için bir kişi tayin edecek ve tüm irtibat onlar üzerinden yürütülecektir.

 

  1. Balkan Roman Birliği üyeleri, planlanacak ortak faaliyetleri bulundukları ülkelerde gerçekleştireceklerdir. Süreç içinde ilişkilerin daha geliştirilmesi maksadı ile bilgi alışverişi, aynı platformlarda etkinlikler düzenleme, birbirlerinin faaliyetlerini destekleme gibi konularda somut adımlar atılacaktır. Doğrudan iletişim, medya ve sosyal medyanın kullanımı ile konu sürekli aktüel halde tutulacaktır. Balkan Romanları İstanbul Buluşması kapsamında yayına sokulan www.balkanromanlari.com isimli web sayfasının Balkan dillerinde de yayını sağlanacaktır.

 

  1. Balkan Roman Birliği’ne üye dernekler bu deklerasyonu ve Birliğin kurulduğunu kendi ülke kamuoylarına, devlet kurum ve kuruluşlarına, gerekli organlara basın açıklamaları ve resmi başvurularla duyuracaklardır. Ülkelerde yapılan çalışmalar düzenli olarak sekretaryaya aktarılacaktır.
tr_TRTürkçe