Balkan Romanları Birlikteliklerini Güçlendirdiler

TİKA’nın destekleri ile düzenlenen Balkan Romanları Birliği’nin Edirne Buluşması 4-6 Ekim tarihlerinde gerçekleşti. Birliğin Yönetim Kurulu ve İcra Kurulları seçildi.

4-6 Ekim 2013 tarihlerinde Edirne’de bir araya gelen Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Makedonya, Kosova ve Karadağ’dan Roman Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, Mayıs ayında İstanbul’da kurulmasına karar verilen Balkan Romanları Birliği – BAROM’un statüsü, gaye ve hedefleri, yönetimin şekillenmesi, gelecekteki teşkilatlanma modeli gibi konular üzerinde müzakereler yürüttü ve bunları kamuoyuna duyurdu.

Edirne Romanları Birliği (EDROM) ile birlikte Buluşma’nın organizasyonunu yapan UKİD Yönetim Kurulu Başkanı Musa Serdar Çelebi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ‘’İstanbul Buluşması gibi Balkan Romanları Edirne Buluşması da gayet verimli ve seviyeli geçmiştir. Bu buluşmada alınan kararlar ilk buluşmadaki kararları takviye eder, ileriye götürür mahiyette olmuştur. Katılımcılar; yaptıkları konuşmalarda birliğin kuruluşunun gerekliliği konusunu vurgulamışlar, çalışmaların devamı yönünde iradelerini ortaya koymuşlardır. Kuruluşun ortak hedefi artık Aralık ayında yapılacak Brüksel Buluşması’dır’’ dedi.

Buluşma’da yapılan müzakereler sonucunda BAROM üyesi ülkelerde Romanlarla alakalı olarak yürüyen projelere destek olunması prensip olarak kabul edildi. Üye ülkelerdeki sorunların çözümü için Avrupa Birliği (AB) nezdinde gerektiğinde girişimlerde bulunmak, Roman haklarının savunuculuğunu yapmak için gerekli takipleri yapmak üzerinde duruldu. Üye ülkelerde AB müktesebatında yer alan hususların hayata geçirilmesi, AB bütçesinde ve milli bütçelerde Romanlar için ayrılan meblağların yerinde harcanması konusunun takip edilmesi talep edildi.

Buluşmaya katılan 10 ülkeden temsilciler, son zamanlarda Arnavutluk’ta Romanlara yapılan baskı ve hukuksuz işlemlere dikkat çekilerek müdahale yollarının aranması; Arnavutluk’taki baskılarla ilgili olarak gerek Arnavutluk nezdinde gerekse Avrupa çapında ilgili ve gerekli yerlere üye ülkelerce yazı yazılmasını karara bağladılar. Benzer olaylar karşısında BAROM üyelerinin ortak hareket etmesi benimsendi.

 

Buluşma’da BAROM’un kurucu yönetim kurulu ve icra kurulu ile başkanı da seçildi. 10 üye ülkeden toplam 33 kişinin BAROM’un kurucu ve geçici yönetim kurulunu oluşturması; içlerinden 11 kişinin İcra Heyeti olarak vazifelendirilmesi kararlaştırıldı. Buna göre; Fana Dalija (Karadağ), Fortuna Pellumbi (Arnavutluk), Avdi Misini (Kosova), Jusic Nedyad (Bosna Hersek), Rozalisa İlic (Sırbistan), Husein Selatin (Romanya), Julieta Memedova (Makedonya), Demitrot Hirstos (Yunanistan), Kadrin Hasanov (Bulgaristan), Erdinç Çekiç (Türkiye-EDROM) ve Nezir Dinler (Türkiye-UKİD) İcra Kurulu’na seçildiler. Üyelerce Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu’nun başına Makedonya’dan Roman Bakan Nejdet Mustafa getirildi.

Yapılan görüşmelerde kurucu ve geçici yönetim kurulunun görev süresi iki yıl olarak tesbit edildi. Ayrıca UKİD’in BAROM’un sekreteryasını sürdürme görevi de iki yıla çıkartıldı.

BAROM Başkanlığına seçilen Nejdet Mustafa, çok önemli bir adım atıldığını, artık hedeflerinin Roman haklarının dile getirilmesi ve çözüm aranması için gayret edilmesi ve Aralık ayında yapılacak Brüksel toplantısının hazırlıklarına vakit kaybetmeden başlamak olduğunu söyledi. Önümüzdeki dönemde BAROM’un çalışma şekli, organizasyon yapısı ve yıllık çalışma programı üzerinde çalışılacağını belirtti.

tr_TRTürkçe