Balkanlarda Sarı Saltuk rüzgarı esmeye devam ediyor

Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği – UKİD tarafından Gora’da Sarı Saltuk Buluşması ve Bosna’da Blagay Tekkesi ziyaretleri gerçekleştirildi. 

UKİD tarafından planlanan Sarı Saltuk Baba’nın kimlik ve felsefesini tanıtma ve yaşatma faaliyetleri Gora ve Bosna’daki etkinliklerle sürdürüldü. Etkinliklerin ardından bir değerlendirme yapan UKİD Yönetim Kurulu, şu açıklamayı yaptı:

‘’Balkanların birleştirici manevi ismi Sarı Saltuk Baba konusundaki çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde iki önemli etkinlik gerçekleştirdik. Bunlardan birisi Gora Bölgesi’nde Dragash Plave köyündeki Sarı Saltuk Baba Buluşması ve Hıdrellez kutlaması, diğeri ise ilerideki çalışmalarımızı şekillendirmek için bir heyetin Bosna’daki Sarı Saltuk Baba Dragay Tekkesi’ni ziyarettir.

Dragash Plave köyünde 5 Mayıs’ta yapılan etkinliğe UKİD Başkan yardımcısı Zeki Çalışkan ile YK üyeleri Selahattin Saygın ve Abdullah Tatlıcı katıldılar. Dragash Belediyesi ile birlikte düzenlenen programda, Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi, mevlütler okundu. Yapılan konuşmalarda Sarı Saltuk Baba’nın bölgedeki insanların barış içerisinde birlikte yaşamaları açısından önemi vurgulandı. Dragash Belediye Başkanı Salim Yunusi yaptığı konuşmada ‘Sarı Saltuk bu bölgenin manevi mimarıdır’ dedi.

Zeki Çalışkan yaptığı konuşmada Sarı Saltuk hakkında geniş bilgi verdi, ‘Ecdadımız bölge halkına çok büyük hizmetler sundu. Osmanlı bu topraklarda sevgi ile, kardeşlik ile, hizmet ile, maneviyat ile kardeşliği geliştirdi. Bu kardeşliğin temelini Sarı Saltuk ve diğer Allah dostları atmışlardır’ dedi.

Camideki Mevlit programından sonra halka bölgeye has “kaçamak” denilen şekersiz helva ve irmik tatlısı ikram edildi. Şar dağları eteklerindeki Kosova’da, Türk, Tİka ve Ukid bayrakları altında güzel bir Sarı Saltuk Buluşması yaşandı. Buluşma‘da TİKA Bölge idarecileri, Bölgede görevli Türk askeri birliğinin Komutanları, Bölge Belediye Başkan ve Yardımcıları da hazır bulundular.

UKİD yönetim kurulu üyeleri Selahattin Saygın ve M. Ozan Sarıkaya’nın Bosna’ya yaptıkları ziyaret de gelecekteki çalışmaları belirlemesi açısından önemli idi. Heyet, halen Blagay Sarı Saltuk Alperenler Tekkesi adı altında faaliyetlerini sürdüren tekkedeki zikir ve mevlüde iştirak etti ve tekke idarecisi Orhan Nurkan ile görüştü. Sarı Saltuk ve Aşıkpaşa Makamları ziyaret edildi. İki gün süren etkinlikte çeşitli görüşmeler gerçekleştirildi. UKİD’in bölgede daha yoğun faaliyet göstermesi, çeşitli dillerde Sarı Saltuk Baba’yı, inanç ve felsefesini anlatan broşürler basılması konusu üzerinde duruldu. UKİD’in Muharrem ayında yapılan ve bölgedeki Katolik ve Ortodoks din adamlarının da iştirak ettiği aşure toplantılarına katılması kararlaştırıldı. Ayrıca bölgedeki öğrencilere burs ve eğitim yardımı yapılması gerektiği vurgulandı. Programa katılanlara UKİD tarafından TİKA’nın destekleri ile basılan ‘SALTUKNAME’ hediye edildi.’’

UKİD Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Saygın tarafından yapılan açıklamada, derneğin sonbahar programında Babadağ’da 3. Sarı Saltuk Buluşması’nın ve Bosna-Hersek’te yapılacak bir Sarı Saltuk Buluşması’nın yer aldığı ifade edildi.