BAROM Genel Kurulu toplanıyor

Balkan Romanlar Birliği – BAROM genel kurulu Edirne’de toplanıyor.

10 ülkeden Roman temsilcilerinin oluşturduğu Balkan Romanlar Birliği – BAROM’un 2015 yılı Genek Kurul toplantısı 7-8 Mart tarihlerinde Edirne’de yapılıyor. Toplantıya katılacak ülke temsilcilerinin Edirne’ye ulaştıkları ve ön çalışmaların yapıldığı bildirildi.

Balkanlardaki Romanların aralarındaki ilişkileri geliştirmesi, problemlerine ortak çözümler bulması ve ortak temsil kurumlarının oluşturulması maksadı ile kurulan BAROM’a Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, Karadağ ve Bosna-Hersek’ten Roman kuruluşları üye. Halen başkanlığını Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Nezdet Mustafa’nın yürüttüğü oluşumun sekreteryasını Edirne Romanlar Birliği – EDROM ve UKİD birlikte yürütüyor.

7 Mart 2015 tarihinde yapılacak Genel Kurul’da oluşumun geçmiş bir yıllık faaliyetleri gözden geçirilecek ve 2015 programı üzerinde görüşmeler yapılacak. 8 Nisan tarihindeki Dünya Romanlar Günü’nde yapılacak etkinlikler yanında diğer faaliyetler de ele alınacak.

Genel Kurul’un ardından bir deklerasyon yayınlanması bekleniyor.