Kırım’da Sarı Saltuk’un izinde

Sarı Saltuk Algısı saha araştırması kapsamında Prof. Dr. Musa Taşdelen Kırım’da idi.

UKİD’in TİKA destekli Sarı Saltuk Projesi kapsamında Prof. Dr. Musa Taşdelen Kurban Bayramı tatilinde Kırım’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kırım’da Sarı Saltuk’un izini takip eden Prof. Dr. Taşdelen, Sarı Saltuk’la ilgili çalışmaları bulunan  Kırım Mühendislik ve Pedagoji üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Dr. Nariman Abdulvahap beyin verdiği bilgiler istikametinde Eski Kırım’da Sarı Saltuk tarafından kurulmuş bulunan tekkenin ve Sarı Saltuk’un Kırım’daki ilk dervişlerinden olan Kemal Ata’nın Türbesinin kalıntılarına ulaştı.

Stalin Döneminde Tekke ve Türbenin tamamen yıkılarak ortadan kaldırıldığı görülen bu mevkide, yapılan arkeolojik kazılarla Tekke’nin ve Türbe’nin kalıntılarına ulaşılabildi.

Sarı Saltuk Baba, 13. Yüzyılın ikinci yarısında Kırım’da 20 yıla yakın bir süre bulunmuş,  biri Eski Kırım diğeri Kefe’de olmak üzere iki tekke açmıştı. UKİD, bu tekkelerin tekrar ortaya çıkarılması için çalışmalar yürütme kararı almıştı.

Prof. Dr. Taşdelen, Kırım’da bulunduğu süre zarfında ”Sarı Saltuk algısı’’ konusunda da çalışmalar yaptı ve konuyla ilgili bir dizi görüşme gerçekleştirdi.