Küresizleşme ve Türk Dünyası: Nasıl Bir Geleceğe Doğru?

Küresizleşme ve Türk Dünyası: Nasıl Bir Geleceğe Doğru?

Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR (Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler)

Tarih: 3 Haziran 2023 Cumartesi

Saat: 19.00

Yer: UKİD – Sarı Saltuk Kültür Merkezi

Adres: Saray Mh. Sokullu. Cd. No:1/1 (Hacı Nusret Yıldırım Camii Arkası)

“Çağımıza karakterini vermeye başlayan “Küresizleşme”, uluslararası sistemin önemli birimleri arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel entegrasyon eğiliminin ivmesini yitirişiyle gündemimize girdi. Bu süreçte, küre ölçeğindeki bütünleşme projeleri yerlerini ulus devletler ve kimi örneklerde tarihsel köklere referansla inşaya çalışılan “dünyalar” arasındaki sınırların tahkim edildiği ayrışmalara bırakıyor. Küreselleşme öncelikle ekonomiyle anılırken küresizleşme, en azından ilk evresinde, güvenlik ihtiyacını vurgulayan bir gündemle arzı endam ediyor.

Dün hayatın tüm katmanlarında varlığını hissettiren küreselleşmenin “küreselleşmeler” şeklinde ele alınmasını gerekli kılan dinamikler, bugün küresizleşme için de işliyor. Küresizleşmenin tezahürleri tek biçimli değil. Jeopolitik, ekonomi, anlam sistemleri gibi muhtelif alanlarda, devletlerden fertlere kadar farklı düzeylerdeki aktörleri karşı karşıya getiren çoğul sosyal akışlar ve etkileşimler, “küresizleşmeler” başlığı ile ele alacağımız çok katmanlı ilişkileri dokuyor.”

tr_TRTürkçe