Mecidiye Şehri ve Kemal Atatürk Koleji’ne Saltukname

Romanya’daki Mecidiye Şehri Belediyesi ile aynı kentteki Kemal Atatürk Koleji kütüphanelerine Saltukname ve 1000 civarında Türkçe Kitap hediye edildi.

Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği UKİD ile T.C. Başbakanlık Türk İktisadi Kalkınma Ajansı TİKA’nın işbirliği ile yayımlanan 4 ciltlik Saltuknâme, Mecidiye halkının yararlanması için, eserin yazarı Prof. Dr. Necati DEMİR tarafından Mecidiye Belediyesi Kütüphanesine konulmak üzere Mecidiye Belediye Başkanı Marion Lordache’ye hediye edildi. Eser ayrıca, Mecidiye Kemal Atatürk Koleji öğrencileri için Mecidiye Kemal Atatürk Koleji  Kütüphanesine konulmak üzere Koleji Müdürü  Özgür Kıvanç’a hediye edildi.

Bilindiği gibi Mecidiye, Saltık Gazi’nin iskana açtığı Dobruca Bölgesi’nde Köstence’ye bağlı bir şehirdir. Dolayısıyla Saltuknâme, bölgenin tarihi açısından son derece önemlidir.  Mecidiye’nin nüfusunun önemli bir bölümünü Türk – Tatar nüfusu oluşturmaktadır.  Bununla birlikteMecidiye Belediye Kütüphanesi ve Kemal Atatürk Kolejinde Türkçe kitap yetersizliği görülmektedir.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Necati DEMİR, bunu dikkate alarak Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde kitap toplama kampanyası düzenlemiş, toplanan kitaplardan yaklaşık biner tanesini, Köstence Başkonsolosluğu, Yunus Emre Enstitüsü Köstence Şubesi işbirliği ile, Türk-Tatar vatandaşlarının yararlanması için, Mecidiye Belediyesi Kütüphanesine ve Mecidiye Ulusal Kemal Atatürk Koleji Kütüphanesine bizzat götürerek bağışlamıştır.

3 Nisan 2014 tarihinde Gazi Üniversitesi Öğretim üyeleri Prof. Dr. Necati Demir, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kara, Yrd. Doç. Dr. Bülent Akbaba’dan oluşan bir heyet Köstence’ye gitmiş, T.C. Köstence Başkonsolosu Ali Bozçalışkan, Yunus Emre Köstence Türk Kültür Merkezi Müdürü Mete Y. Ustabulut ile birlikte Mecidiye’ye hareket etmiştir. Teslim töreninde Köstence Bölgesi Türk tarihi açsından çok önemli bir kaynak olan Saltuknâme, diğer kitaplarla birlikte, Prof. Dr. Necati Demir tarafından Mecidiye Kemal Atatürk Koleji Kütüphanesinde Mecidiye Kemal Atatürk Koleji öğrencileri ve öğretmenleri adına Okul Müdürü Özgür Kıvanç’a teslim edilmiştir. Gerek belediye gerekse okul yetkilileri, bu anlamlı davranıştan dolayı memnuniyetlerini belirterek teşekkür etmişlerdir.

tr_TRTürkçe