Saltık-name Bosna’da

BOSNA-HERSEK SARAYBOSNA ÜNVERSİTESİ ŞARKIYAT ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİNE (UNİVERZİTET U SARAJEVU JAVNA NAUCNA USTANOVA ORİJENTALNI İNSTİTUT U SARAJEVU)SALTIK-NAME HEDİYE EDİLDİ 

TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Boşnak Enstitüsü, Mostar Müftülüğü, T.C. Büyükelçiliği, Bosna-Hersek Şarkiyat Enstitüsü tarafından ortaklığı ile 21 Haziran 2013’te Mostar’da ve 23 Haziran 2013’te Saraybosna’da “Balkanları Anadolu ile Anlamak, Sarı Saltık’ı Yunus ile Okumak” başlığı ile iki Panel düzenlenmiştir. Panele konuşmacı olarak Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Mustafa TATÇI, Doç. Dr. Mustafa SEVER, Doç. Dr. Gülay KIRPIK ile Yazar Abdülkerim ERDOĞAN katılmıştır.

Bosna Hersek – Türkiye bir başka söyleyişle Boşnak-Türk ilişkileri hep Fatih Sultan Mehmet zamanından başlatılmaktadır. Halbuki Saltık-name’deki bilgilerden hareketle Türk-Boşnak ilişkileri 1250-1260 yıllarına kadar yani 200 yüzyıl daha geri gitmektedir. Bu, iki ülke ilişkileri açısından son derece önemlidir. Zira iki ülke ilişkilerinin daha deri daha köklü olmasına işaret etmektedir.

Balkanları Anadolu ile Anlamak, Sarı Saltık’ı Yunus ile Okumak Panelinin sonunda Prof. Dr. Necati DEMİR, TİKA’nn desteği ile UKİD tarafından yayımlanan Saltık-name’den bir takım Bosna Hersek Saraybosna Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü (Univerzitet U Sarajevu Javna naucna Ustanova Orijentalnı İnstitut u sarajevu) Öğretim Üyesi  Doç. Dr.  Amina Šiljak-Jesenković’e teslim etmiştir.

Panelde bilim adamlarının ortak görüşü olarak Saltık-name’nin en kısa zamanda Boşnakçaya çevrilmesi ve Bosna Hersek bilim adamları tarafından eserin Bosna tarihi açısından değerlendirilmesi gerektiği konusu dile getirilmiştir.

tr_TRTürkçe