Sarı Saltuk Bulgaristan Buluşması yapıldı

Sarı Saltuk Baba Bulgaristan Buluşması 18-20 Aralık tarihlerinde Razgrad ve Kaliakra’da gerçekleştirildi.

Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği – UKİD tarafından Razgrad Cemevi Derneği ile birlikte Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)’nin destekleri ile düzenlenen ‘Sarı Saltuk Baba Bulgaristan Buluşması’ 18-20 Aralık tarihlerinde Razgrad ve Kaliakra’da gerçekleştirildi. Bulgaristan’da ilk defa düzenlenen etkinliğe ilgi büyük oldu.

Balkanlar’da sevgi, birlik ve kardeşliğin sembolü olan ve bu nedenle birçok yerde makamları bulunan ünlü Türk mutasavvıfı ve halk önderi Sarı Saltuk Baba’yı anmak, hayat ve felsefesini tanıtmak maksadı ile düzenlenen Sarı Saltuk Baba Buluşmaları’nın bu seferki ayağı Bulgaristan idi.

Program çerçevesinde sivil toplum kuruluşları, halk temsilcileri ve resmi makamlarla temaslar kuruldu, yapılan sempozyumda Sarı Saltuk Baba’nın hayatı ve felsefesi tanıtıldı, müzik dinletisi sunuldu, ünlü mutasavvıfın yaşadığı yerlerden olan ve daha sonra adına tekke yapılan Kaliakra kalesi ziyaret edildi.

Programa Türkiye’den UKİD Yönetim Kurulu üyeleri Abdullah Tatlıcı, Ozan Sarıkaya, Fehmi Atay, konuşmacı olarak ise Sarı Saltuk Baba hakkındaki saha araştırmaları ile bilinen Prof. Dr. Musa Taşdelen ve gazeteci-yazar Şefik Kantar iştirak ettiler. Programı Bulgaristan Parlamentosu milletvekilleri Ramadan Atalay (Silistra), Ahmet Ahmedov (Razgrad), Hasan Ademov (Razgrad), Mustafa Ahmet (Kırcaali) de katıldılar.

19 Aralık günü yapılan sempozyumun açılışında birer konuşma yapan Razgrad Cemevi Derneği Başkanı Veysel Bayram, UKİD Yönetim Kurulu Üyesi ve Balkan Koordinatörü Abdullah Tatlıcı ve Razgrad Belediye Başkan yardımcısı Erdinç Hasanov davetlileri selamladılar ve Sarı Saltuk Baba adına yapılan etkinliğin önemini vurguladılar.

Suphi Ramadanov tarafından yönetilen programın sempozyum bölümünde Prof. Dr. Krasimira Mutafova (Veliko Tırnovo Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi), Doç. Katerina Venedikova (Bulgaristan Bilimler Akademisi Tarih Araştırma Enstitüsü), Prof. Dr. Hacı Musa Taşdelen (Sakarya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü) ve Şefik Kantar (gazeteci-yazar) Sarı Saltuk Baba hakkında konuşmalar yaptılar. Prof. Dr. K. Mutafova Sarı Saltuk Baba’nın tarihi ve efsanevi şahsiyetini ve etkilerini anlatırken, Doç. K. Venedikova Kaliagra’daki kazılarda çıkan iki ayna hakkında bilgi verirken, bölgedeki Selçuklu dönemi izlerine dikkat çekti. Prof. M. Taşdelen geçen yıl yaptığı ve UKİD tarafından yayınlanan ‘Sarı Saltuk Algısı’ konulu saha çalışması ışığında Sarı Saltuk Baba’nun etkilerini ortaya koyarken Ş. Kantar günümüze verdiği mesajlar üzerinde durdu.

Razgrad’daki Hotel Central salonunda yapılan sempozyuma ilgi büyük oldu. 120 kişilik toplantı salonu tamamen doldu ve konuşmalar büyük bir ilgiyle dinlendi. Sempozyumun ardından Halil Çoban ve Sadife Kurdova tarafından verilen kısa müzik dinletisinde deyişler okundu ve daha sonra Sarı Saltuk Buluşmalarında gelenekselleşen toplu yemek yendi.

20 Aralık günkü programda ise Kaliakra bölgesi ziyaret edildi ve Sarı Saltuk Baba’nın yaşadığı ve daha sonra adına tekke yapılan yerde incelemeler yapıldı. Bilindiği gibi Saltukname’de anlatılan efsanede geçen Sarı Saltuk’un Dobruca bölgesindeki insanlara zarar veren ejderhayı öldürdüğü yer Kaliakra kayalıkları olarak gösteriliyor. Evliya Çelebi’nin 8 ay müddetle yaşadığını belirttiği ve günümüze ulaşmayan türbe ve büyük bir tekke olduğunu zikrettiği yerin de Kaliakra’da olduğu biliniyor.

tr_TRTürkçe