‘Sarı Saltuk türbe ve makamlarını sahiplenmeliyiz‘

Babadağ-Romanya’daki ‘1. Sarı Saltuk Buluşması’nı değerlendiren M. Serdar Çelebi, TİKA işbirliği ile Sarı Saltuk’la alakalı tüm tarihi belgelerin toplanması için çalışmaları başlattıklarını söyledi.

9-11 Kasım tarihlerinde Romanya’da Köstence yakınlarındaki Babadağ kasabasında 1. Sarı Saltuk Buluşması’nı gerçekleştiren UKİD’in Genel Başkanı M. Serdar Çelebi, derneğin konu ile ilgili olarak önümüzdeki dönemde neler yapacağı konusunda bilgi verdi.

Babadağ’da başarıyla gerçekleştirilen buluşmanın ardından toplanan UKİD yönetim kurulu, buluşma hakkında bir değerlendirme yaparak bunu raporlaştırdı ve Sarı Saltuk Baba hakkında bundan sonra neler yapılması gerektiği hususunda da kararlar aldı.

Balkanların değişik yerlerinden gelen 100 civarında sivil toplum kuruluşu temsilcisi, kanaat önderi, tasavvuf ehli ve ilim adamını bir araya getirerek bu buluşmayı hayata geçiren UKİD, önümüzdeki dönemde daha aktif olma kararı aldı ve bir dizi etkinlikten oluşan bir faaliyet programı hazırladı.

Başta Saltıkname olmak üzere kaynak kitapların ve sempozyum tebliğlerinin basımı ve başka dillere tercümesi, Sarı Saltuk Baba düşüncesinin bölgeye etkileri ve Balkanlar’da Sarı Saltuk algısı konularında bilimsel araştırmalar, gelecek yıl düzenlenecek 2. Sarı Saltuk Buluşması öncesi Arnavutluk ve Türkiye’de benzer buluşmaların gerçekleşmesi, Balkanlardaki Sarı Saltuk türbe ve makamlarından ihtiyaç duyulanların tamiratlarının yapılması çalışmalarına hız verilmesi, bilinmeyen makamların bulunması çalışmaları faaliyet takvimindeki bir kaç başlığı oluşturuyor.

Dernek Başkanı M. Serdar Çelebi’nin verdiği bilgiye göre, çalışmalarında yer tutacak önemli bir hususu, Sarı Saltuk Baba ve onun türbe, dergah ve makamları hakkındaki tarihi belgelerin ortaya çıkarılarak kamuoyunun bilgisine sunulması oluşturuyor.

Konuyla ilgili bilgi verirken, ‘Bir çok tarihi şahsiyetimiz hakkında olduğu gibi Sarı Saltuk Baba hakkında da kamuoyunun bildiği belge sayısı çok az. Halbuki arşivlerimizde ilgi bekleyen belki binlerce belge var. Bu belgelerin ortaya çıkarılması, bir çok konunun yeniden gündemde yer almasını ve halkın daha açık ve net şekilde bilgilenmesini sağlayacaktır. Biz bu amaçla, TIKA ile işbirliği yaparak, İstanbul`da Başbakanlık  Osmanlı ve Topkapı Sarayı arşivlerinde, Ankara`da Tapu Kadastro ve Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunan  mühimme, tapu tahrir ve evkaf defterlerindeki vakıf ve zaviye kayıtlarından yararlanarak ilgili  belgeleri ortaya çıkarmak, bulunan belgelerin,  türbe ve makamlarda herkesin görebileceği yerlerde sergilenmesi, kamuoyunun en açık ve sağlam şekilde bilgilenmesi için çalışmalara hemen başlayacağız.‘ şeklinde konuşan M. Serdar Çelebi, gayelerinin Balkanlardaki bu önemli birleştirici figürün, bölgenin barış, huzur ve istikrarı için yapacağı katkıyı en üst seviyeye çıkartmak olduğunu vurguladı.

tr_TRTürkçe