• Anasayfa
  • >
  • Avrupa
  • >
  • Türkiye KEİPA Dönem Başkanlığı’nı devraldı

Türkiye KEİPA Dönem Başkanlığı’nı devraldı

  • UKİD
  • 4 Yıl önce
  • 0

TBMM Katip Üyesi Serdar:”KEİ, dünyada birçok bölgesel kuruluş tarafından örnek alınan bir uluslararası örgüttür. Bugün bölgemizde yaşanan önemli sorunları uzlaşma ve diyalog yoluyla her zaman aşabiliriz, aşıyoruz da”

 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi (KEİPA) dönem başkanlığı Sırbistan’dan, Türkiye’ye geçti.

Belgrad’da düzenlenen KEİPA Genel Kurulu’nda konuşan TBMM Katip Üyesi AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın son anda gelişen bir sağlık problemi nedeniyle toplantıya katılamadığını, selamlarını ilettiğini aktardı.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün her şeyden evvel bir barış projesi olduğunu vurgulayan Serdar, “Ekonomik iş birliği ve karşılıklı etkileşim yoluyla KEİ’nin bölgesel barış ve istikrara yaptığı katkıyı kimse inkar edemez. Örgütün parlamenter ayağı olan KEİPA bölge ülkeleri arasındaki en önemli diyalog platformlarından biridir ve bu işlevi layıkıyla yerine getirmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

KEİPA’nın, bölgesel iş birliğinin gelişmesi adına üye ülke hükümetleri ve parlamentoları arasında ilişkilerin artırılması ve bölgesel iş birliği kültürünün oluşmasında önemli katkılar sağladığını belirten Serdar, şunları söyledi:

“Türkiye, sekretaryasına ev sahipliği yaptığı ve kuruluşunda önemli rol oynadığı KEİPA’nın çalışmalarına her zaman büyük önem atfetmiştir. TBMM’deki KEİPA Türk Delegasyonu, KEİPA’nın kurulduğu 1993 yılından bu yana gerek, Komite gerek Genel Kurul çalışmalarına düzenli ve aktif katılım sağlamıştır. 13 Aralık 2016 tarihinde yine Belgrad’da düzenlenecek KEİ Dışişleri Bakanları Toplantısında Dönem Başkanlığını Sırbistan’dan devralacağız. Gelecek yılın ise hepimiz için ayrı bir önemi olacak. Çünkü 2017 yılında KEİ’nin kuruluşunun 25. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacağız. Bu kutlamalar, Haziran ayında İstanbul’da ev sahipliği yapacağımız zirveye kadar değil, Ukrayna Dönem Başkanlığı da dahil olmak üzere tüm yıla yayılacaktır.”

“Ulusal parlamentoların başkan ve üyeleri olarak bu kutlamaların halklarımız nezdinde daha fazla ön plana çıkarılması ve KEİ’nin görünürlüğünün arttırılması yönünde aktif olmalıyız. Gerek Meclis oturumlarında gerek seçim bölgelerimizde yapacağımız konuşmalarda KEİ olgusunu da ön plana çıkarmalıyız. ” ifadesini kullanan  Ömer Serdar, sözlerine şöyle devam etti:

“KEİ dünyada birçok bölgesel kuruluş tarafından örnek alınan bir uluslararası örgüttür. Bugün bölgemizde önemli sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunları uzlaşma ve diyalog yoluyla her zaman aşabiliriz, aşıyoruz da. Tüm bunlara rağmen, KEİ’nin 12 üye ülkesinin ortak barışçıl amaçlar doğrultusunda çeyrek asırdır aynı masa etrafında bir araya gelmesi bile tek başına bir başarı öyküsüdür. Bu başarıyı halklarımızın temsilcileri olarak ancak bizler kamuoylarımıza en iyi şekilde anlatabiliriz. KEİ’nin başarısı sokaktaki insanımıza somut ve olumlu projelerle yansıdığı ölçüde görünürlük kazanacaktır. O nedenle ben, ulusal parlamentoların KEİ’nin daha etkin, verimli ve proje-odaklı bir örgüt olmasını teşvik etme noktasında önemli roller oynayabilecekleri kanaatindeyim.”

“Gayret göstermeye devam edeceğiz”
KEİ’nin başarılarını dile getirirken eksikliklerinin de görmezden gelinmemesi gerektiğini anlatan Serdar, “Çünkü hepimiz biliyoruz ki dünyamız artık KEİ’nin kurulduğu 1990’ların dünyası değil. Her şey çok hızlı gelişiyor. 1993 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmekte olan KEİPA da gelişen yeni dünya düzeniyle beraber daha aktif bir konuma gelmek ve içtüzüğünde belirtilen hedeflere kısa sürede ulaşmak için yeni dünya düzenini doğru bir şekilde okumalıdır.” diye konuştu.

KEİ ve KEİPA’nın kurulduğu dönemden bugüne bölgesel ve global şartların, bölge ülkelerinin birbirlerine ve dünyaya bakışlarının önemli ölçüde değiştiğini vurgulayan Serdar, bu değişiklikleri dikkate alarak ve yakın gelecekte ortaya çıkması muhtemel eğilimleri hesaba katarak, uzun soluklu ortak bir KEİ-KEİPA vizyonu oluşturulmasının, bu vizyona göre çalışma tarzının ve faaliyet alanlarının yeniden belirlenmesinin yararlı olacağını ifade etti.

Bu vizyonun bir taraftan bugüne kadar KEİ’nin hayata geçirmekte zorlandığı konuları cesaretle tespit etmesi, diğer taraftan da bugün uygulamaya geçirilmesi mümkün olan konular üzerinde odaklanması gerektiğini belirten Serdar, şunları söyledi:

“Bu bağlamda halkı temsil eden parlamentoların ve milletvekillerinin sıkı bir diyalog içerisinde bulundukları yerel yönetimlerin, iş dünyası ve diğer sivil toplum kuruluşlarının uluslararası işbirliğine daha etkin katılımları sağlanmalıdır. Diğer ülkelerdeki iş dünyası ve STK’ların katılımı yeni bir sinerji başlatabileceği ve bu sürece örgütümüzün liderlik yapabileceği önemli bir husus olarak not edilmelidir.”

Küresel sorunlara karşı daha aktif, çözüm odaklı, gereksiz bürokrasiden arınmış, hızlı karar alabilen mekanizmalara ihtiyaç olduğunu açıklayan Serdar, “KEİ’yi daha etkin hale getirebilecek reformlar konusunda el birliğiyle çalışmalıyız. KEİ’nin kurucu üyesi ve bir sonraki Dönem Başkanı olarak, örgütün daha verimli ve etkin bir yapıya kavuşturulması için gayret göstermeye devam edeceğiz.” dedi.

Suriyelilerin eğitimi

KEİPA Genel Kurulunda konuşan AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek adına sadece devlet okulları için değil, aynı zamanda sektör odaklı özel mesleki ve teknik okulların açılmasını desteklemek, bu okullara devam eden öğrencilere eğitim öğretim desteği vermek ve destek verilen program sayısını artırmak bağlamında projeler de geliştirildiğini kaydetti.

Geliştirilen projelerin olumlu etkilerinin istatistiklere yansıdığını kaydeden Ulupınar, “Bu bağlamda özel okullara yönelik geliştirilen dönüşüm ve teşvik uygulamaları sayesinde özel okullaşma oranlarında önemli bir artış görülmektedir.” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının, Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriye vatandaşlarının eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde Suriyeli çocukların kayıp nesil olmaması için eğitim imkanlarını ve hizmetlerini herkesi kapsayacak şekilde genişletmeyi ve kaliteli bir eğitim hizmeti sunmayı da amaçladığını dile getiren Ulupınar, “Uluslararası anlaşmalar ve mevzuatımız gereği ülkemizde bulunan her çocuk eğitim imkanlarından yararlanma hakkına sahiptir.” dedi.

Ulupınar, 2016 verilerine göre, Türkiye’de eğitim hizmetlerinden yararlanan Suriyeli sayısının 290 bine ulaştığı bilgisini verdi.

Ömer Serdar ve beraberindeki parlamento heyeti, toplantı öncesinde Sırbistan Meclis Başkanı Maja Gojkovic ile bir araya geldi. Görüşmede, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç de hazır bulundu.

Toplantının sonunda, Türkiye KEİPA Dönem Başkanlığı’nı Sırbistan’dan devraldı.

Önceki «
Sonraki »

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir